Skip to content

Meer vrouwen in de IT (Dutch)

Met een vrouwelijke staatssecretaris digitalisering in ons nieuwe kabinet is het een goed moment om te kijken hoe het verder met het aantal vrouwen is gesteld binnen de digitale sector, in het bijzonder de IT sector. Volgens branchevereniging NLdigital is het aandeel vrouwen in deze sector namelijk maar 18%. Een teleurstellend percentage. Niet alleen omdat meer diversiteit op de werkvloer zorgt voor meer gelijke kansen en minder discriminatie, maar ook omdat meer diversiteit zorgt voor beter presterende bedrijven.

Zo zijn bedrijven met meer diversiteit innovatiever, productiever, leveren ze betere diensten en producten, nemen ze betere beslissingen, zijn ze aantrekkelijker voor nieuw talent en presteren ze ook financieel beter zo valt te lezen in verschillende onderzoeken van NLdigital. Ook is er binnen de IT genoeg werk te vinden, zijn er veel doorgroeimogelijkheden en wordt een baan in de IT doorgaans goed betaald. Bovendien hebben we de instroom van vrouwen nodig om de grote tekorten in deze sector op te vullen.

Waar zijn de vrouwelijke rolmodellen?

Om aandacht te vragen voor meer vrouwen in de IT wilde ik voor deze fotoserie een aantal vrouwen die werken in deze sector portretteren en documenteren tijdens hun werkdag. Echter door gebrek aan vrouwelijke IT’ers binnen mijn netwerk, het thuiswerkadvies door Covid of vrouwen die het niet fijn vinden om op de foto te gaan, was het vinden van vrouwelijke rolmodellen lastiger dan gedacht. Tegelijkertijd werd hiermee het probleem extra duidelijk. Want de vrouwen die wel in deze sector werken zitten niet allemaal te wachten op een label als rolmodel. Niet iedereen vindt het tenslotte prettig om op de voorgrond te staan en bovendien brengt die positie extra druk met zich mee.

Ik vroeg daarom mijn partner – Niels – die werkzaam is in de IT om hulp. Hij werkt 13 jaar als netwerk engineer en kon mij met zijn netwerk vast verder helpen. Toen ik hem voor dit project vroeg hoeveel vrouwelijke netwerk engineers hij in die 13 jaar was tegengekomen en die ik mogelijk zou kunnen benaderen, antwoorde hij “twee.” Dat aantal is nog teleurstellender dan het 18% aandeel vrouwen volgens NLdigital. Niet in elk bedrijf of op elke IT-afdeling is het aandeel vrouw dus ongeveer 1 op 5. Ik besloot daarom zelf een dag aan de slag te gaan als netwerk engineer en Niels mij mee te laten nemen naar zijn werk om zelf te ervaren hoe het is om te werken als netwerk engineer en wat er allemaal bij komt kijken.

IT’ers zijn best hip en sociaal

Als partner van een netwerk engineer ken ik immers de voordelen van werken in de IT en weet ik dat het stereotyperende beeld van een mannelijke nerd die de hele dag achter zijn computer zit inmiddels wel wat achterhaald is. Mijn ‘IT nerd’ reist namelijk samen met mij en mijn kat een paar maanden per jaar in een camper door Europa, terwijl we ondertussen remote werken. Maar ook belafspraken tijdens een wandeling in het bos en genieten van een mooie zomerse middag omdat je flexibel kan werken zijn voordelen van het werken als netwerk engineer. Best een hippe IT’er dus, maar hoe zit dat op locatie?

Ik ging een dagje mee naar kantoor en gek genoeg ging ik daarheen met het idee daar allemaal mannen super gefocust achter hun computer aan te treffen. Ondanks dat ik wel beter weet zit dat stereotyperende beeld er dus zelfs bij mij nog in. Het maakt maar weer eens duidelijk dat het aandacht én tijd kost om van zo’n imago af te komen. Want op locatie werd mijn verwachting al snel ontkracht. In plaats van computernerds zag ik vooral jonge ambitieuze mensen die plezier hadden in hun werk en niet eenzaam achter hun computer zaten te coderen. Er werd juist veel samengewerkt met veel contact met collega’s waardoor het een veel socialer beroep is dan ik dacht. Bovendien waren de uitstapjes naar de testruimte, het Security Operations Center en het datacenter een fijne afwisseling van het werk achter een bureau.

Tuurlijk, werken in de IT gaat nu eenmaal samen met techniek en computers, maar het is echt zoveel meer dan dat. Werken in de IT biedt niet alleen veel kansen en is veel socialer en afwisselender dan je in eerste instantie misschien zou denken, maar het is ook een sector die geschikt is voor een nieuwe en meer vrije manier van werken. Voor deze fotoserie heb ik daarom zowel het werk inhoudelijk als de voordelen die komen kijken bij werken in de IT proberen vast te leggen. Om te laten zien dat werken in de IT veel meer is dan het stereotype computernerd.

Wat vrouwen zelf zeggen over meer vrouwen in de IT

Om het probleem van te weinig vrouwen in de IT beter te begrijpen kunnen we het beste vrouwen die werkzaam zijn binnen deze sector zelf vragen over waarom er weinig vrouwen in de IT werken en wat zij denken dat nodig is om dat te veranderen. Ik vroeg verschillende vrouwen naar hun mening en vrijwel alle vrouwen deelden vergelijkbare ervaringen. Zo wordt de sector nog altijd gezien als een mannenwereld – veelal met ‘computernerds’ – en dat dit een slechte invloed heeft op het imago van werken in de IT. Ook de opvoeding van kinderen, de beperkte aandacht voor het vak op school en de beperkte mogelijkheden voor deeltijd werken of flexibelere werkuren werd genoemd.

De IT branche lijkt dus vooral met een imagoprobleem te kampen en wordt te weinig aangepast op vrouwen. Hoe lossen we dat op en wat kunnen we verder doen om meer vrouwen in de IT te krijgen?

Een aantal suggesties:


Opvoeding en onderwijs
Een deel van de oplossing ligt al bij de opvoeding van onze kinderen en het onderwijs dat hen wordt gegeven. Dit zou meer genderneutraal kunnen. Meisjes worden nu op jonge leeftijd nog te weinig enthousiast gemaakt voor techniek. Speelgoed, kleding en kleuren bijvoorbeeld zouden genderneutraal moeten worden en op school moet meer aandacht worden besteedt om meisjes enthousiast te maken voor techniek. Dit kan bijvoorbeeld door een vrouw in de IT gastcolleges op school te laten geven.


De eerste programmeurs waren vrouwen, maar toch worden vrouwen in de IT vaak als minder gezien. Tijdens mijn opleiding was ik van de vier vrouwen uit mijn jaar de enige die de opleiding heeft afgemaakt. Wanneer ik op projecten werkte dachten mensen vaak dat de jongens alles deden of dat ik het goed deed voor een meisje. Op de arbeidsmarkt is dit gelukkig al veel minder. Voor verandering moeten we onze kinderen niet opvoeden met het idee dat iets mannelijk of vrouwelijk is en we moeten op school meer aandacht besteden aan IT. Niet alleen aan het vak IT, maar ook aan IT in andere vakken. IT is namelijk ontzettend belangrijk geweest voor de ontwikkeling in de wereld.”

Beau Slegt – SOC Analist bij ABN Amro

Stap over op het nieuwe werken
Een voordeel bij een groot aantal banen in de IT is dat er (deels) op afstand gewerkt kan worden. Dat biedt meerdere voordelen en daar zou meer op ingespeeld kunnen worden, bijvoorbeeld in vacatureteksten. Zo is werken op afstand ideaal voor iemand die wat verder van zijn/haar/hen werk woont (of dat zou willen), graag reizen en werken combineert als digital nomad of af en toe liever vanuit huis werkt zodat het werk gecombineerd kan worden met de zorg voor het gezin.

Vooral dat laatste zorgt ervoor dat de carrière van vrouwen gaandeweg stagneert of dat ze zelfs helemaal stoppen met werken. Deeltijd werken, gedeeltelijk vanuit huis kunnen werken en/of flexibele werkuren zijn manieren om vrouwen hun werk in de IT te kunnen laten combineren met hun privé- en gezinsleven. Maar vergeet hierin ook de mannen niet. Stimuleer mannen net zo goed om de zorg van het gezin thuis deels op zich te nemen door het aanbieden van deeltijd werken, vanuit huis werken en flexibele werkuren. Zo creëer je meer gelijkheid.

Draag diversiteit uit en pas selectieprocedures aan
Vrouwen voelen zich mogelijk direct al minder aangesproken wanneer ze op de website, een vacature of de social media van een IT bedrijf terechtkomen. Ze zien doorgaans weinig vrouwelijke rolmodellen en kunnen zich daardoor moeilijk met iemand van het bedrijf identificeren. Maar ook taal- en kleurgebruik kunnen ervoor zorgen dat vrouwen zich minder aangesproken voelen.

Maak beeldmateriaal in alle communicatie daarom meer divers zodat iedereen zich met het bedrijf zou kunnen identificeren, maak teksten en vacatures meer neutraal en zorg dat de lijst met kwalificaties waar een kandidaat aan moet voldoen niet te lang is. Vrouwen hebben namelijk eerder de neiging om af te haken als ze niet aan het hele plaatje voldoen.

Benoem daarnaast de voordelen voor de potentiële werknemer. Wat zit er behalve een goed salaris en een leuke werksfeer nog meer voor hem/haar/hen in? Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van deeltijd werken, vanuit huis werken en/of flexibelere uren zoals in de vorige suggestie werd genoemd. Maar denk ook aan doorgroeimogelijkheden, extra vakantiedagen en een vast jaarbudget om te besteden aan bijvoorbeeld studie.


“Ik denk dat van jongs af aan nog steeds meisjes/vrouwen minder in aanraking komen of gestimuleerd worden richting techniek/IT. Het imago van IT functies zal ook niet helpen om vrouwen aan te trekken. Ook al denk ik wel dat dit langzaam aan het veranderen is. Mogelijk haakt ook een deel van de vrouwen die het vak verstaan toch af omdat er nog steeds heel weinig andere vrouwelijke naaste collega’s zijn. Je moet het leuk vinden om met nagenoeg alleen mannen samen te werken.

Om het te veranderen zal vanaf het keuze moment voor studie, eigenlijk al op de basisschool, ervoor moeten zorgen dat vrouwen in aanraking komen met dit vakgebied. Ook kunnen IT bedrijven bij werving en bij media uitingen in algemene zin zorgen voor een ander imago en sturen op diversiteit. Het beeld van een stoffige en introverte werksfeer wat mogelijk veel vrouwen hebben is in deze tijd niet meer terecht. Ik zie dat vrouwen veel te bieden hebben binnen IT en juist complementair zijn met bepaalde soft skills welke de gemiddelde man minder bezit. Ook is parttime werken en thuiswerken heel goed mogelijk bij IT functies, daar zijn juist veel vrouwen naar op zoek.”


Lisette Korteweg – Team Lead Network bij NEP The Netherlands

Investeer in omscholing en eigen opleidingacademy’s
Voor het aantrekken van meer vrouwen kunnen werkgevers ook intern meer doen om vrouwen aan te moedigen om bij hun te komen en blijven werken. Investeer bijvoorbeeld in omscholingsprogramma’s en traineeships met baangarantie, maar ook het organiseren van events waarbij geïnteresseerden kennis kunnen komen maken met het bedrijf en waar ook vrouwen als rolmodel rondlopen voor vragen en het geven van bijvoorbeeld webinars.

Maak vrouwelijke rolmodellen zichtbaar
Minderheden zoals vrouwen in de IT hebben rolmodellen nodig zodat ze zich met iemand kunnen identificeren. Het zorgt ervoor dat vrouwen het gevoel hebben dat ook zij een succesvolle carrière kunnen opbouwen binnen de IT. Bovendien wordt hiermee het stereotyperende beeld van mannen in de IT doorbroken. Om meer vrouwen te enthousiasmeren voor een baan in de IT moeten vrouwelijke rolmodellen meer zichtbaar worden gemaakt.

Dit kan gedaan worden door vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken op de website, social media en op events of door ze bijvoorbeeld gastcolleges te laten geven op scholen. Werkgevers en werknemers kunnen vrouwen binnen het bedrijf aandragen en steunen door bijvoorbeeld presentatietrainingen aan te bieden, mits de vrouw dit zelf ook wil. Niet iedereen vindt het immers prettig om op de voorgrond te staan en bovendien brengt zo’n voorbeeldfunctie extra druk met zich mee.

Daarnaast kan het stereotyperende beeld extra worden ontkracht door te laten zien dat het aanbod aan banen binnen de IT veel meer is dan alleen technische functies. Denk aan teamleads, projectmanagers, consultants en salesmedewerkers.

In mijn vakgebied werken extreem weinig vrouwen. Ik ben er in mijn carrière een handjevol tegengekomen, waarvan één een directe collega was. Misschien kiezen vrouwen toch vaker voor een vak dat met de paplepel is ingegoten, zoals de zorg. Jammer, want je hoeft echt geen nerd te zijn en werken in grote IT netwerken is ontzettend leuk. Zo kun je veel puzzelen om problemen op te lossen, leuke designs uitwerken en implementeren en heb je veel contact met klanten en collega’s. Saai is het zeker niet en het is goed te leren. Het is geen rocket science. Wel word je als vrouw binnen deze sector niet altijd serieus genomen of zien mensen je aan als bijvoorbeeld de afdelingssecretaresse.”

Karin Hutten – Freelance Netwerk Engineer

Stel targets
Door concrete targets op te stellen wordt een bedrijf gedwongen om actief te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Dat is nodig om te voorkomen dat mannen onbewust discrimineren en blijven vasthouden aan stereotypering. Dat patroon moet doorbroken worden. Leiders worden namelijk nog altijd geassocieerd met een man en leidinggevenden hebben sneller de neiging om te kiezen voor kandidaten uit hun bestaande netwerk of die erg op hun lijken en dat is vooralsnog meestal een man.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een quota voor vrouwen opstellen, maar ook gelijke lonen en kansen op promotie zijn voorbeelden van quota’s die concreet gemaakt kunnen worden om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

Bij veel banen in de IT heb je de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
Of remote vanuit het buitenland zodat je werken en reizen kan combineren.
Sommige meetings kun je prima houden tijdens een wandeling buiten in het bos.
Binnen de IT is er veel contact met collega’s en wordt er veel samengewerkt.
Het werk bestaat niet alleen uit bureauwerk. Zo moet je als netwerk engineer ook weleens naar het SOC (security operation center) om storingen of andere netwerk problemen op te lossen.
Of naar het testcenter om nieuwe routers of switches te testen.
Of naar het datacenter om een nieuwe router of switch te plaatsen en configureren.

Voor meer vrouwen in de IT moeten we jonge vrouwen enthousiast maken voor techniek, moet het stereotyperende beeld van mannen die alleen maar achter de computer zitten doorbroken worden, moeten werkgevers neutraler worden in hun communicatie en meer moeite doen om vrouwen te enthousiasmeren door vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken.

Dit verhaal publiceren? Neem contact op voor de mogelijkheden.