Skip to content

Privacy policy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Svanveenendaal.com, een website van Shamira van Veenendaal. Svanveenendaal.com is verantwoordelijk voor de manier waarop gegevens via deze website worden verzameld en bewaard. In deze verklaring leg ik uit wat dat inhoudt.

Neem voor vragen, opmerkingen of onjuistheden contact op met:

Shamira van Veenendaal

1. Persoonsgegevens
Op de website van Svanveenendaal.com is het mogelijk om producten te kopen in een webshop en contact op te nemen met Shamira. Bijvoorbeeld door een vraag te stellen via het contactformulier of door een foto print te kopen via de webshop. Hierbij worden gegevens van de bezoeker verzameld en opgeslagen. Shamira van Veenendaal gaat vertrouwelijk met deze informatie om en doet er alles aan om deze gegevens te beschermen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Naam
  2. E-mail adres
  3. IP-adres
  4. NAW-gegevens (alleen bij webshop bestellingen)

Om inzicht te geven in de manieren waarop gegevens worden verzameld en hoelang deze worden bewaard, hieronder een overzicht met toelichting.

1.1 Contactformulier
Via het contactformulier wordt je naam, e-mailadres en bericht met mij gedeeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een inhoudelijke reactie terug te sturen. Deze communicatie wordt maximaal 3 jaar bewaard.

1.2 Bestelling in de webshop
Bij het plaatsen van een bestelling in de webshop wordt om NAW-gegevens en een e-mailadres gevraagd. Ook het IP-adres wordt opgeslagen, dit is ter bestrijding van spam en fraude maar zal door Shamira van Veenendaal niet verder gebruikt of gedeeld worden. Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van bestelling status updates (bevestiging, verzonden, etc) en wordt eventueel gedeeld ten behoeve van track & trace informatie met een logistiek partner. De NAW-gegevens worden gebruikt tbv. het versturen van de bestelling. De gegevens blijven bewaard volgens de verplichte bewaartermijn voor administratie gesteld door de Belastingdienst. Wil je inzage in je gegevens, dan kun je dit verzoek mailen naar Shamira van Veenendaal.

2. Bedrijfsgegevens
Het is mogelijk om bedrijvigheid te voeren met Shamira van Veenendaal middels een samenwerking of het verlenen van een opdracht. Hierbij worden gegevens verzameld en opgeslagen. Shamira van Veenendaal gaat vertrouwelijk met deze informatie om en doet er alles aan om deze gegevens te beschermen.

Om inzicht te geven in de manieren waarop gegevens worden verzameld, hieronder een overzicht met toelichting.

2.1 Contactformulier
Via het samenwerkingsformulier wordt je naam, e-mailadres en bericht met mij gedeeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een inhoudelijke reactie terug te kunnen sturen en mogelijk een samenwerking op te zetten met wederzijds goedkeuren. Indien er geen samenwerking uit voort vloeit zal deze communicatie maximaal 3 jaar worden bewaard.

2.2 Facturen
Voor het opmaken van facturen verwerk ik alle bedrijfsgegevens die de Belastingdienst nodig acht voor een geldige factuur. Voor de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar bewaard te blijven binnen de administratie. Daarna worden de gegevens verwijderd.

2.3 Correspondentie
De voor de samenwerking benodigde correspondentie zal gedurende de samenwerking bewaard worden. Omdat de correspondentie verband heeft met de inhoud van de opdracht of samenwerking, wordt deze communicatie samen met de factuurgegevens bewaard voor de duur van 7 jaar.

3. Bescherming opgeslagen gegevens
3.1 Voor alle bovenstaande gegevens geldt dat ze veilig staan opgeslagen binnen Nederland en beschermd worden d.m.v. een wachtwoord en/of beveiligde servers. Hiervoor worden persoonlijke maatregelen getroffen of derde partijen voor ingeschakeld.

Antagonist
Dit is de hostingpartij van Shamira van Veenendaal. Bij Antagonist worden alle website functionaliteiten, contactmogelijkheden en mail verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen op beveiligde Nederlandse servers en worden niet doorverkocht aan derden. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3.2 Verder heeft Shamira van Veenendaal de volgende maatregelingen getroffen voor het beschermen en beveiligen van verzamelde gegevens en bestanden:

  • SSL-certificaat. De website van Shamira van Veenendaal is bereikbaar via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan het websiteadres met https en het groene slotje in de adresbalk.
  • Computersoftware wordt altijd bijgewerkt naar de laatste versie. Tevens wordt alle apparatuur, software en functionaliteiten extra beveiligd met een wachtwoord.
  • Verzamelde gegevens en bestanden worden opgeslagen op een eigen beveiligde in Nederland geplaatste server.
  • Op de website van Shamira van Veenendaal zijn extra maatregelingen getroffen ter bescherming tegen aanvallen.

3.3 Gevoelige gegevens en misbruik
Shamira van Veenendaal neemt de bescherming van verzamelde gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je toch het idee hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn voor misbruik of er gevoelige informatie wordt verzameld van personen of minderjarigen, neem dan contact op via het contactformulier.

3.4 Links naar andere websites
Soms wordt er binnen een artikel gelinkt naar een andere website. Shamira van Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze websites, eveneens niet voor het gebruik en de inhoud van deze websites.

4. Cookies
Voor een zo goede mogelijke werking van deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt.

4.1 Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat tijdens een website bezoek wordt geplaatst op jouw computer, tablet of telefoon. Hierin wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan deze website wordt herkend.

4.2 Wat doet Shamira van Veenendaal met deze cookies?
De cookies die worden geplaatst zijn afkomstig van Google Analytics. Dit programma geeft d.m.v. een IP-adres inzicht in het gedrag op deze website, de statistieken van deze website en over de kenmerken van de bezoeker. De verzamelde gegevens helpen mij om de werking van de website te kunnen testen, de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in mijn doelgroep.

De verzamelde informatie bevat globale demografische gegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen die herleiden kunnen worden aan een persoon. Dit doe ik door het IP-adres zoveel mogelijk te anonimiseren. Verder heb ik een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en gegevens delen met Google uitgeschakeld.

4.3 Wat doet Google met deze cookies?
Google analyseert de verzamelde gegevens voor mij. Deze gegevens delen met derden doen zij alleen wanneer ze daar wettelijke toe verplicht zijn. Omdat Google een Amerikaans bedrijf is worden de gegevens mogelijk op Amerikaanse servers opgeslagen. Echter houden zij zich aan de EU-US Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd.

4.4 Afmelden voor het plaatsen van cookies
Wil je voorkomen dat er cookies worden geplaatst dan is het mogelijk om je daarvoor af te melden. Dit kan via de instellingen van de internetbrowser die wordt gebruikt. Ook eerder opgeslagen cookies kunnen hier worden verwijderd.

4.5 Social Media
Om het voor de bezoeker zo makkelijk mogelijk te maken artikelen te volgen, liken en delen zijn er op deze website volg en deel knoppen te vinden voor Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest & YouTube. Deze social media kanalen werken met cookies wanneer ze bezocht worden. Shamira van Veenendaal heeft geen invloed op hoe zij deze cookies plaatsen en is niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen, eveneens niet voor het gebruik en de inhoud van deze websites.

5. Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
Als bezoeker heb je altijd recht op inzage, wijziging of verwijderen van verzamelde gegevens. Een verzoek kan worden ingediend via het contactformulier. Om te controleren of de opgevraagde gegevens overeenkomen met de persoon die het verzoek indient, kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs. Een geldig verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.

6. Gegevens delen met derden
Shamira van Veenendaal deelt of verkoopt geen persoonlijke gegevens die voor jou persoonlijke gevolgen kunnen hebben, tenzij de wet mij hiertoe verplicht.

7. Privacyverklaring wijzigingen
Door uitbreiding van de website van Shamira van Veenendaal of wijzigingen binnen het beleid kan het voorkomen dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Wijzingen zullen direct zichtbaar zijn op de website.

8. Vragen of klachten?
Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen of heb je een onjuistheid ontdekt? Neem dan contact op via het contactformulier. Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.